PDF Ang Alamat ng Palay: PDF

by Virgilio S. Almario

Rice is very important to the Filipino, which is why there are so many legends regarding the grain. One of these stories is of husband-and-wife Banag and Danas, and how agriculture began in the Philippines.

—————

Napakahalaga ng bigas sa mga Filipino. Kaya naman napakaraming alamat tungkol sa palay. Isa na rito ang kuwento ng mag-asawang Banag at Danas, at kung paano nagsimula ang agrikultura sa Filipinas.

eBook tags: ang, alamat, palay, pdf, download, pdf, virgilio s. almario


Download Ang Alamat ng Palay (PDF)


PDF Ang Alamat ng Palay

File info

ISBN
Book Title
Book Author
PublisherAdarna House
Pages count32
eBook formateBook, (torrent)En
File size4 Mb
Book rating4.2 (10 votes)
 rate rate rate rate rate