PDF Mr. Irresistible: PDF

by Dream Grace

"I'm never going back to break up with you, Delah. You're struck with me forever. Remember that. Always."

Pinili ni Delah na lumayo nang mabunyag ang lihim na damdamin niya para kay Zareth. Hindi ito nagalit sa kanya kahit lumampas siya sa limitasyon ng pagmamahal na maaari niyang iukol para dito. For him, she was just a friend.

Hanggang sa nalaman niya na sa loob ng maraming taong nagdaan, ...iningatan nito ang painting na naging susi upang malaman nito ang lihim na damdamin niya para dito. He was even treating it as his most prized possession. At nang magkita uli sila pagkalipas ng ilang taon, may nakita siyang emosyon sa mga mata nito na hindi niya nakita noon bago siya lumayo rito. Was it longing?

Hindi kaya mahal din siya nito at hindi lang nito na-realize agad iyon noon?

eBook tags: mr., irresistible, pdf, download, pdf, dream grace

  • InfoHOT Mr. Irresistible PDF download
  • Mr. Irresistible: PDF
  • Rar, Zip, PDF - Mr. Irresistible eBook PDF ebook

Download Mr. Irresistible (PDF)


PDF Mr. Irresistible

File info

ISBN
Book Title
Book Author
PublisherPrecious Pages Corp.
Release date 03.03.2011
Pages count128
eBook formatMass Market Paperback, (torrent)En
File size2.4 Mb
Book rating4.66 (28 votes)
 rate rate rate rate rate